Taxe locale

TAXELE LOCALE ANUL 2017

 • Taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • Taxa pentru unitățile comerciale și / s-au de prestări servicii ;
 • Taxa de piață;
 • Taxa pentru salubrizare;
 • Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe te teritoriul orașului Iargara și satului Meșeni ;
 • Taxa pentru dispozitivele publicitare ;

Se stabilesc următoarele cote concrete la:

 • Taxa pentru amenajarea teritoriului – Cota concretă a taxei este de 60 lei anual pentru

fiecare salariat, reieșind din numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților și / sau fondatorilor intreprinderilor în cazul în care aceștea activează în intreprinderile fondate, însă nu sunt incluși în efectivul trimestrial al salariaților;

 • Taxa pentru unitățile comerciale și / s-au de prestări servicii– Se calculează

reieșiind din cota anuală înpărțită la 12 luni și produsul înmulțit cu numărul de luni real al activității obiectului impozabil. Perioada reală a activității se va aprecia de la momentul deschiderii și pînă la închiderea obiectului impozabil.

 • Taxa de piață 2,50 lei anul pentru fiecare metru pătrat.
 • Taxa pentru salubrizare1 leu lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa

respectivă.

 • Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe te teritoriul orașului

Iargara și satului Meșeni – 250 lei lunar pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de pînă la 8 locuri.

 • Taxa pentru dispozitivele publicitare 150 lei anul pentru fiecare metru pătrat.