Contacte

Adresa: r-nul. Leova, or. Iargara, str. 27 August nr.3, MD-6321 Iargara

Email. iargaralv@yahoo.com

Tel. Primar  (0263) 63-2-36,

fax: (0263) 63-2-36;

Secretar  (0263) 63-2-38;

Contabil (0263) 63-1-53;

Cadastru/Perceptor (0263) 63-4-36;

Specialist în problemele recrutării  și încorporării/Arhivă (0263) 63-4-34

Asistență social (0263) 63-0-12