Comisii de specialitate

Comisia pe învățămînt, protecția socială, sănătate publică, muncă

Chele Ion Președintele comisiei
Zîmțescu Constantin Secretarul comisiei
Ivanov Raisa membru
Secrieru Petru membru
Șincarenco Valentina membru

 


 Comisia pe agricultură, industrie, protecția mediului, amenajarea teritoriului

Hortolomei Ion Președintele comisiei
Curtev Ion Secretarul comisiei
Ereșcov Ion membru
Chele Ion membru
Cernenchi Iacov membru

Componența Comisiei Multidisciplianre de pe lîngă primăria orașului Iargara

Nr. d/o Numele, prenumele Funcția
1 Mutaf Eugeniu Primar, Președintele comisie
2 Scurtu Igor Șef. IMSP CS Iargara
3 Curleac Roman Șef de post
4 Culicenco Dorina Director adjunct L. T. Lucian Blaga
5 Volcov Lucica Director, Grădinița „Lăstărel”
6 Chele Mariana Director, grădinița „Scufița Roșie”
7 Carp Ivan Consilier
8 Dimova Elena Asistent social
9 Dodon melania Asistent social

Comisia pe activități economo-financiare

Carp Ivan Președintele comisiei
Ivanov Raisa Secretarul comisiei
Zîmțescu Constantin membru
Loghin Vitalie membru
Reuțoi Simiom Membru

 


Comisia pe activități social-culturale,culte

Zboiu  Ion Președintele comisiei
Cernenchi Iacov Secretarul comisiei
Ivanov Raisa membru
Zîmțescu Constantin membru
Loghin Vitalie membru