Comisia Administrativă

Componența Comisiei Administrative de pe lîngă

primăria orașului Iargara

Nr. d/o Numele , Prenumele Denumirea partidului
1 Loghin Vitalie Președintele comisiei
2 Casapu Maria Secretarul comisiei
3 Mutaf Eugeniu Primar
4 Scurtu Igor Șef, IMSP Cs Iargara
5 Curleac Roman Șef de Post
6 PopaNicolae Inspector veterinar
7 Ereșcov Ion Consilier
8 Carp Ivan Consilier
9 Șestacovschi Andrei Consilier în Consiliul raional Leova