Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Iargara pe data de 29 aprilie 2021

Se convoacă şedinţa  extraordinară a Consiliului orăşenesc Iargara  pe data de  29  Aprilie  2021  la ora 14-00, cu  ordinea de zi:

1.Cu privire la rectificarea bugetului primăriei pentru anul 2021.

2.Cu privire la aprobarea simbolurilor  teritoriale ale orașului Iargara, raionul Leova.

3.Privind modificarea deciziei nr. 2.15 din 25.02.2021 ,,Cu privire la aprobarea Statutului Î.M. ,,Servicii Salubrizare,,.

4.Privind inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.

5. Privind inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică

6 Privind inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.

7. Privind vînzarea-cumpărarea terenului, proprietate publică, din extravilanul orașului Iargara.

8.Cu privire la repartizarea surselor financiare pentru alimentarea copiilor în vîrstă de pînă la 1 an din familiile socialment-vulnerabile.

9.Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.22 din 25.02.2021 ,,Privind aprobarea listei copiilor din familiile socialment-vulnerabile, beneficiari ai Centrului de Zi pentru Copii ,,Pentru Tine,,,  ce vor fi alimentați din contul bugetului local Iargara,,.

10.Cu privire la atribuirea/transmiterea în folosință/administrare a unor bunuri ale domeniului public local

11. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale de la bilanțul primăriei la bilanțul Postului de salvatori și pompieri Iargara a Secției Situații Excepționale Leova.

12.Privind aprobarea actului de inventariere a clădirilor proprietate a primăriei orașului Iargara conform situației la 1 ianuarie 2021.

13.Cu privire la atribuirea/transmiterea în folosință/administrare a unor bunuri ale domeniului public local.

14.Privind stabilirea în mod unilateral a plății pentru folosirea terenurilor, proprietate publică, aferente obiectivelor privatizare sau  întreprinderilor și obiectivelor private.Raportor: Eugeniu Mutaf-primarul orașului Iargara.

15.Privind examinarea cererilor.

15.1.Privind atribuirea sectorului de teren pentru construcția casei de locuit, anexelor gospodărești.

15.2. Privind atribuirea sectorului de teren pentru construcția casei de locuit, anexelor gospodărești.

15.3. Privind atribuirea sectorului de teren pentru construcția casei de locuit, anexelor gospodărești.

15.4.Privind scutirea plății părintești.

16.Privind modificarea deciziei nr. 3.10 din 19.06.2012 ,,Privind asocierea orașului Iargara la Congresul Autorităților Locale din Moldova,,.

17.Privind acordarea ajutorului material.

18.Cu privire la desemnarea unui consilier pentru a semna deciziile consiliului orăşenesc Iargara în cazul în care preşedintele se află în imposibilitatea de a le semna.

Proiectele de decizie pot fi găsite la rubrica: Consiliul local/Proiecte de decizie