ANUNȚ

În legătură cu apropierea sărbătorilor Sfintelor Paște, Primăria orașului Iargara se adresează către locuitorii orașului Iargara ca în termen – pînă la 23 Aprilie să curățe toate terenurile de pe lîngă fiecare casă ( inclusiv terenul ocupat de trotuar, drum și terenele aferente).

Deasemenea urmează a curăți terenurile de fân, ciocane și paie, materiale de construcție, de tăiat cregile de la copacii din preajmă ce încurcă la traversarea pietonilor, să văruiți copacii și bordurele.

După data de 23 Aprilie vor trece pe străzi reprezentanții Agenției Ecologice și vor aplica amenzi.