Atenție Deconectări de Curent Electric!

      Prin prezenta, conform scrisorii informative parvenite de la S.A. Premier Energy Distribution Vă informăm, că pe data de 07.04.2021 vor avea loc deconectări de curent electric.

În intervalul de timp 09:30 – 17:00 , este posibil să fie deconectat curentul electric pe  A. Mateevici; A.Donici; Căile Ferate; M.Gorkii; Mecanizatorilor; Păcii; Verde; 27 August; 31 August.