Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Iargara pe data de 29 aprilie 2021

Se convoacă şedinţa  extraordinară a Consiliului orăşenesc Iargara  pe data de  29  Aprilie  2021  la ora 14-00, cu  ordinea de zi: 1.Cu privire la rectificarea bugetului primăriei pentru anul 2021. 2.Cu privire la aprobarea simbolurilor  teritoriale ale orașului Iargara, raionul Leova. 3.Privind modificarea deciziei nr. 2.15 din 25.02.2021 ,,Cu privire la aprobarea Statutului Î.M. ,,Servicii […]

Ziua comemorării tragediei de la Cernobîl

Stimați participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl!   Primăria orașului Iargara, Consiliul orășenesc își exprimă tot respectul faţă de participanţii şi de comemorare a victimelor acestui accident nuclear.  Jalbă Simion Iliev Valeriu Chiet Eugeniu Ungureanu Alexandru Țurcanu Boris   Participanților accidentului de la Cernobîl, Le Dorim sincere urări de sănătate, bucurie, pace în suflet […]

Atenție Deconectări de Curent Electric!

Pe data de 21.04.2021, în intervalul de timp 8 :00 – 18:00, este posibil să fie deconectată energia electrică pentru lucrări de reparație a echipamentului electric pe străzile: 27 August, 31 August, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Baladei, Calinina, Cailor Ferate, Cicalova, C. Negruzzi, Cosmonauților, Cucoarelor, D. Cantemir, Doina, D. Roșie, Filipenilor, Iu. Gromova, Iu. Gagarin […]

ANUNȚ

În legătură cu apropierea sărbătorilor Sfintelor Paște, Primăria orașului Iargara se adresează către locuitorii orașului Iargara ca în termen – pînă la 23 Aprilie să curățe toate terenurile de pe lîngă fiecare casă ( inclusiv terenul ocupat de trotuar, drum și terenele aferente). Deasemenea urmează a curăți terenurile de fân, ciocane și paie, materiale de […]

A V I Z

Se anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator a Întreprinderii Municipale  ,,Servicii Salubrizare,, din orașul Iargara, raionul Leova  pentru data de  22 aprilie 2021. Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină cel puțin: scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii; curriculum vitae (CV); copia buletinului de identitate; copia diplomei […]

Atenție Deconectări de Curent Electric!

      Prin prezenta, conform scrisorii informative parvenite de la S.A. Premier Energy Distribution Vă informăm, că pe data de 07.04.2021 vor avea loc deconectări de curent electric. În intervalul de timp 09:30 – 17:00 , este posibil să fie deconectat curentul electric pe  A. Mateevici; A.Donici; Căile Ferate; M.Gorkii; Mecanizatorilor; Păcii; Verde; 27 August; 31 August.