ANUNȚ/ОБЪЯВЛЕНИЕ

ANUNȚ

            În legătură cu apropierea Hramul or. Iargara „Sf. Dimitrii”, Primăria orașului Iargara se adresează către locuitorii orașului Iargara ca în termen  – pînă la 6 Noiembrie să curățe toate terenurile de pe lîngă fiecare casă ( inclusiv terenul ocupat de trotuar, drum și terenele aferente), gunoiul și deșeurile urmează a fi evacuate la gunoiștele din cecurile fosti ferme de vite mari cornute.  Deasemenea urmează a curăți terenurile de fîn, ciocane și paie, materiale de construcție, de tăiat cregile de la copacii din preajmă ce încurcă la traversarea pietonilor, să cosiți iarba uscatade pe lîngă garduri.

CU RESPECT,

PRIMARIA OR. IARGARA


ОБЪЯВЛЕНИЕ

            В связи с приближением День города Яргара, Примэрия города Яргара обращается с просьбой ко всем гражданам почистить территории своих дворов а также близлежащие территории до 6 Ноябрь. Мусор вывозить на территорию мусоросвалок в чеках бывшей фермы. Также необходимо почиститъ территории от чеклежа, сена и соломы строителных материалов произвести очистку деревьев от веток которые мешают прохожим коситъ сухую траву.

С УВАЖЕНИЕМ,

ПРИМЭРИЯ г. ЯРГАРА