Anunț! Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Iargara pentru 28 august 2019

În conformitate cu art. 16 punctele (1) și (5) și art. 32 din legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Iargara pe data de 28 august 2019

la ora 16:00.

Vedeți anexat Dispoziția nr.39 din 22 august 2019, privind convocarea ședinței extraordinare a consiliului orășenesc Iargara.