Anunț! Ședința Consiliului orășenesc Iargara pe data de 14 iunie 2019

Stimați locuitori ai or. Iargara, în conformitate cu art. 16 punctele (1) și (5) și art. 32 din legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006.

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Iargara pe data de 14 iunie 2019 la ora 14:00.