Atenție Noi Deconectări de Curent Electric!

      Prin prezenta, conform scrisorii informative parvenite de la Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. Vă informăm, că pe data de 04.06.2019 vor avea loc deconectări de curent electric.

În intervalul de timp 09:30 – 16:00 , este posibil să fie deconectat curentul electric pe  str. A. Donici, A. Mateevici, Căilor Ferate, M. Gorchii, Mecanizatorilor, Păcii, Viilor, Verde parțial.