Mesaj de felicitare cu ocazia comemorării celor căzuți în războiul din Afghanistan.

 

Stimați participanți la războiul din Afganistan!

Popa Nicolae Iacob

Croitor Vasile Petru

Ciuperco Vasile Grigore

Zîmtescu Sergiu Gherghe

Ostap Iacov Haralampii

Ungureanu Ion Ion

Ciobanu Ion Ion

Hariton Victor Dumitru

Tomșa Andrei Gheorhe

 

Consiliul orășenesc și Primăria orașului Iargara  Vă aduce calde felicitări cu consemnarea aniversării a 30 ani de la retragerea contingentului militar al trupelor armate din Afganistan. Vă dorim multă sănătate, pace în suflet, realizări marcante în toate domeniile, mari bucurii și un cer senin.

Cu respect primarul orașului Iargara

Eugeniu Mutaf

 


Уважаемые участники войны в Афганистане!

Попа Николае Яков

Кроитор Василе Петру

Чуперкэ Василе Григоре

Зымцеску Сергей Георгий

Остап Яков Харалампий

Унгуряну Ион Ион

Чобану Ион Ион

Харитон Виктор Дмитрий

Томша Андрей Георгий

Городской совет и примария гор. Яргара приносит Вам теплые поздравления с 30- летним вывода военного контингента армеиских войск из Афганистана. Желаем Вам крепкого здоровъя, счастъя, спокойствия, бодрасти духа и согласия.

С уважением примар гор. Яргара

Евгений Мутаф