Stimați locuitori ai or.Iargara vă așteptăm joi, 24 ianuarie 2019, să adresați întrebări în domeniile precum: angajarea în câmpul muncii, asistență socială, cadastru etc.

Stimaţi cetăţeni!

La data de 24 ianuarie 2019, joi, începînd cu orele 10.00 pînă la 12.00 în incinta primăriei or. Iargara, veţi avea  posibilitatea de a discuta cu reprezentanţi ai Consiliului raional şi ai  serviciilor desconcentrate printre care:

  • Secţia Economie a Consiliului raional – Crearea şi înregistrarea unei întreprinderi Elaborarea unui plan de afaceri.
  • Direcţia Agricultură şi Alimentaţie – subvenţionarea producătorilor agricoli, înregistrarea şi luarea la evidenţă a maşinilor agricole, cultivarea plantelor.
  • ACSA (Servicii de extindere rurală) – elaborarea proiectelor (apicultură, cultivarea plantelor, crearea unei afaceri, etc.)
  • Inspecţia Teritorială a Muncii – Legislaţia muncii, Salarizare, Datorii la salarii.
  • Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă – Căutarea unui loc de muncă, Cursuri de formare sau recalificare profesională.
  • Serviciul relaţii Funciare şi Cadastru – Dobîndirea dreptului de proprietate prin moştenire, Donarea loturilor de pămînt, Vînzarea/cumpărarea loturilor de pămînt, Restabilirea titlului pierdut, obţinerea loturilor de pămînt destinate pentru construcţia de locuinţe pentru tinerii căsătoriţi.
  • Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Casa Teritorială de Asigurări Sociale – ajutor material, ajutor social, compensaţia nominativă pentru transport, pensii, compensaţii, perfectarea actelor pentru instituirea tutelei, tratament sanatorial, plasare în centre sociale şi aziluri.