Atenție deconectări de curent electric!

Prin prezenta, conform scrisorii informative parvenite de la Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. vă informează, că pe data de 21.08.2017, în intervalul de timp 09:30 – 17:00, este posibil să fie deconectat pentru înlăturarea neconformităţilor, PT 346, de la care se alimentează Iargara: str. Cosmonautilor, Cucoarelor, Căii Ferate, Jeleznodorojnaea, Maxim Gorkii, Mehanizatorov, Mihai Eminescu, Mioriţa, Sfîntul Dumitru, Ştefan Vodă parţial