A fost lansată etapa de elaborare a proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru cinci proiecte care vor fi implementate în regiunea de dezvoltare sud cu suport financiar oferit de uniunea europeană

Uniunea Europeană va finanța, în Regiunea de Dezvoltare Sud, elaborarea proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru două proiecte în domeniul Eficiență Energetică (EE) și trei proiecte în domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC). Bugetul total al Acțiunii, care însumează 18 proiecte în toată țara, inclusiv cele cinci proiecte din Regiunea Sud, se cifrează […]